Ewa Gillabert

“Juriste avec une expérience internationale, je suis là pour assurer vos transferts de technologies et protéger vos droits de propriété intellectuelle.”

Ewa Gillabert

Adwokat -Lawyer

Adwokat (attorney-at-law) admitted to the Warsaw Bar of Advocates (Poland)

MLaw University of Neuchâtel (Switzerland)

LL.M. Europa Institut Saarbrücken (Germany)

MLaw Maria Curie-Sklodowska University Lublin (Poland)

Professional Affiliations :

Société Suisse des Juristes

Ordre des avocats du barreau de Varsovie

Langues: polonais (langue maternelle) français, allemand, anglais.

+ Polish biography

  • adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie)
  • MLaw (Master en droit) Université de Neuchâtel (Szwajcaria)
  • LL.M. Europa Institut Saarbrücken (Niemcy)
  • magister prawa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Języki : polski (język ojczysty), francuski, niemiecki, angielski.

Ewa Gillabert jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska). Podczas studiów, w ramach programu Erasmus, studiowała prawo na Uniwersytcie w Greifswaldzie (Niemcy). Ponadto, Ewa Gillabert była stypendystką fundacji die Stiftung Ludwig-Heidenhain na Uniwerstecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Następnie, Ewa otrzymała tytuł LL.M. w Europa-Institut na Uniwersytecie Saarbrücken (Niemcy).

Po studiach Ewa odbyła m.in. staż w Brukseli w organizacji reprezentującej interesy europejskich wydawców prasy. Następnie, Ewa zdobyła doświadczenie zawodowe w Polsce zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ewa Gillabert pracowała w Warszawie w kancelarii adwokackiej w dziale zajmującym sie prawem własności intelektualnej, a także w administracji rządowej, gdzie zdobyła m.in. doświadczenie legislacyjne. Ewa Gillabert odbyła również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ewa dołączyła do zespołu P&TS w październiku 2011. Po przyjeździe do Szwajcarii, w celu bliższego poznania tutejszego systemu prawnego, Ewa podjęła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Neuchâtel. We wrześniu 2015 Ewa otrzymała tytuł Master of Law ze specjalizacją „Innowacja – własność intelektualna – małe i średnie przedsiębiorstwa”.

Ewa Gillabert zajmuje się obsługą prawną klientów P&TS. Zakres doradztwa Ewy obejmuje w szczegolności redakcję i negocjacje umów (transfer technologii, umowy licencyjne, umowy poufności, umowy R&D – badawczo-rozwojowe, etc.). Ewa Gillabert przygotowuje również analizy i opinie prawne z zakresu prawa własności intelektualnej. Ponadto, Ewa Gillabert zajmuje się rejestrają wzorów przemysłowych (design), m.in. przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), oraz Szwajcarskim Instytutem Własności Intelektualnej (IGE/IPI).

Ewa lubi taniec, sport, podróże oraz naukę języków obcych.

Ewa Gillabert a obtenu une maîtrise en droit à l’Université Maria Curie-Sklodowska à Lublin. Pendant ses études, elle a effectué deux séjours en Allemagne à l’Université de Greifswald et à l’Université Viadrina à Francfort/Oder. Ensuite, Ewa Gillabert a poursuivi des études postgrades à l’Europa-Institut de l’Université de la Sarre à Sarrebruck où elle a obtenu un Master en droit européen (LL.M.).

Par la suite, Ewa Gillabert a effectué un stage à Bruxelles, dans une organisation européenne de lobbying représentant les intérêts d’éditeurs de presse. Elle a travaillé également à Varsovie dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information (IP/IT) dans un cabinet d’avocats et a été engagée auprès du gouvernement polonais en tant que juriste pour la rédaction de la législation et l’analyse de sa compatibilité avec la jurisprudence polonaise et européenne.

Ewa a rejoint P&TS en octobre 2011. Après son arrivé en Suisse, elle a effectué des études de droit suisse et obtenu un Master of Law à l’Université de Neuchâtel avec orientation « Innovation – propriété intellectuelle – PME ».

Ewa Gillabert conseille les clients de P&TS surtout dans les questions contractuelles (transfert de technologie, contrats de licence, contrats de recherche et développement, contrats de confidentialité, etc.). Ensuite, elle fournit des analyses et des avis sur les différents aspects juridiques du domaine de propriété intellectuelle. De plus, elle s’occupe de l’enregistrement des designs.

Ewa aime la danse contemporaine, le fitness, les voyages et l’apprentissage des langues étrangères.

Née à Lublin (Pologne).